Geliştiriciler, Katkılar

Superalgos’u herhangi bir şekilde nasıl geliştirebiliriz?